Kuntaliitto on päivittänyt Terveydenhuollon laatuoppaan

Kuntaliiton terveydenhuollon laatuopas on uudistettu ja erityistä huomiota on kiinnitetty perusterveydenhuollon laatumittareihin.

Opas on tarkoitettu terveydenhuollon palveluntuottajille laatutyön tukemiseksi. Se noudattaa OECD:n laatukehikon jäsennystä: asiakaslähtöisyys, saatavuus, hoidon turvallisuus ja vaikuttavuus. Tavoitteena on suositella sellaisia laatumittareita, joiden avulla palveluntuottajat voivat kehittää omaa toimintaansa, seurata palveluidensa laatua ja antaa siitä tietoja myös kansalaisille, jotka tarvitsevat tietoja valitessaan terveydenhuollon palveluntuottajaa.

Tutustu oppaaseen