Kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus: Suurin osa nelivuotiaista ja heidän perheistään voi hyvin ─ monissa perheissä myös kuormittavia tekijöitä

Ensimmäinen nelivuotiaisiin ja heidän perheisiinsä kohdistuva kansallinen Lasten terveys, hyvinvointi ja palvelut (LTH) -tutkimus toteutettiin 290 kunnassa.

Tutkimuksen mukaan myös suurin osa nelivuotiaiden vanhemmista voi hyvin. He ovat tyytyväisiä vanhemmuuteensa ja perheensä arjen toimivuuteen. Joka kolmas vanhemmista tuntee kuitenkin laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi, joka viidennellä on ollut masennusoireilua ja joka seitsemännellä taloudellista niukkuutta. Ainoana aikuisena perheessä asuvilla vanhemmilla on muita vanhempia useammin arkeen ja jaksamiseen liittyviä ongelmia.

Lähes kaikki vanhemmat kaipaavat tukea lapsiperhepalvelujen ammattilaisilta, mutta eivät välttämättä kerro sitä heille. Lapseen liittyvä tuen tarve ilmaistaan lähes aina, kun taas vanhempaan tai parisuhteeseen liittyvä tuen tarve jätetään useammin kertomatta.

Lue lisää