Rikosuhripäivystyksen käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille

Rikoksen uhriksi voi joutua kuka tahansa ikään, sukupuoleen, kansallisuuteen tai sosiaaliseen asemaan katsomatta. Kokemus saattaa olla järkyttävä rikoksen uhrille ja aiheuttaa voimakkaita tunteita sekä ahdistavaa epätietoisuutta.

Rikoksen uhri tarvitsee helposti ymmärrettävää tietoa sekä suullisesti että kirjallisesti. Yksi iso osa selviytymistä on rikosprosessiin liittyvän oikean tiedon saaminen ymmärrettävästi ja kansantajuisesti. Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille pyrkii vastaamaan tähän haasteeseen.

Opas avaa rikosprosessin kokonaisuutta ja nostaa esiin uhrin oikeusturvan kannalta tärkeitä asioita. Oppaan tieto pohjautuu uhrin asemaa sääteleviin lakeihin sekä Rikosuhripäivystyksen toiminnassa saatuun kokemukseen viranomaisten yleisimmistä käytännöistä. Tietoa kerätessä on haastateltu eri ammattiryhmien edustajia sekä hyödynnetty viranomaisten oppaita ja ohjeita. Oppaan sisältö on tarkistettu rikosprosessin eri asiantuntijoiden toimesta.

Tutustu oppaaseen