OECD:en tuore maaraportti esittelee suosituksia nuorten auttamiseksi työelämään

OECD:n maa-arviointi nuorisopolitiikasta esittelee Suomelle joukon suosituksia, jotta erityisesti heikoimmassa asemassa olevat nuoret pääsisivät koulutukseen ja työelämään nykyistä nopeammin ja helpommin. Eri toimialojen tuet tulee sovittaa yhteen siten, että ne kannustavat nuorta ammattiin pätevöittävään koulutukseen ja työnhakuun. Vastaava OECD-raportti nuorille suunnatuista palveluista on aiemmin tehty yhdeksästä maasta.

OECD:n mukaan Suomen on pyrittävä yksinkertaistamaan tukijärjestelmäänsä ja kannustettava nuoria työnhakijoita, jotta työelämän ja koulutuksen ulkopuolella olevien alle 30-vuotiaiden NEET-nuorten osuus pienenisi.

Lue lisää