Onko Joensuussa turvallista? Kysely järjestöille ja asukkaille

Kaupunki toivoo asukkaiden ja järjestöjen vastaavan turvallisuuskyselyyn

Joensuun kaupunki päivittää turvallisuussuunnitelmaansa ja siihen liittyvä asukkaiden kuuleminen käynnistyy. Joensuulaisten toivotaan vastaavan kyselyyn matalalla kynnyksellä, jotta heidän kokemastaan turvallisuustilanteesta kaupungissa saadaan kattava kuva. Kyselyyn voi vastata joko sähköisesti osoitteessa www.joensuu.fi/kyselyt tai täyttää paperikyselyn kaupungin palvelupisteillä.

Asukkaiden lisäksi kaupunki kutsuu turvallisuussuunnittelutyöhön myös alueen järjestötoimijat. Järjestöille on esitelty Joensuun kaupungin turvallisuussuunnitelman laadintaprosessia omassa tilaisuudessa jo aiemmin ja järjestöille on avattu oma sähköinen kysely samassa verkko-osoitteessa www.joensuu.fi/kyselyt.

Kyselyyn vastaaminen ei vaadi asiantuntemusta turvallisuusasioista, vaan sillä pyritään kartoittamaan kunkin omia tuntemuksia vallitsevasta turvallisuustilanteesta sekä kokemuksia arjen turvallisuudesta. Jokaisen kokemus turvallisuudesta on yksilöllinen, kuten ovat myös meidän jokaisen turvallisuustarpeemme. Tämän vuoksi toivommekin mahdollisimman paljon vastauksia, jotta saisimme mahdollisimman laajan kuvan alueen ihmisten turvallisuuden tunteesta. Tietenkin myös hyvät ideat, huomiot sekä palaute ovat aina tervetulleita!

Turvallisuussuunnittelun tavoitteena on ennaltaehkäistä rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta Joensuun alueella. Toisena tavoitteena on kehittää paikallisten toimijoiden yhteistyötä. Laajan kuulemisen kautta mahdollistetaan kaupungin toimijoiden ja asukkaiden osallistuminen oman asuinalueensa turvallisuustyöhön.

Kaupungin turvallisuussuunnitelman päivittäminen on ajankohtaista, sillä tällä hetkellä voimassa oleva suunnitelma on hyväksytty määräajaksi vuosille 2015–2019. Uuden suunnitelman laatimisessa merkittävä asia on sisäministeriön vuoden alussa julkaisemat turvallisuussuunnittelun kansalliset linjaukset, joiden tavoitteena on edistää ja yhdenmukaistaa arjen turvallisuustyötä paikallistasolla.

Turvallisuussuunnitelman laatimisesta vastaa kaupunki, mutta käytännön työ tehdään tiiviissä yhteistyössä turvallisuussuunnitteluun perustetun ohjaus- ja seurantaryhmän kanssa. Ohjausryhmässä on edustettuna alueen keskeiset turvallisuustoimijat, oppilaitokset, Siun Sote, kaupungin eri hallintoalat, elinkeinoelämä sekä järjestötoimijat.

Kyselyyn voi vastata myös englanniksi kaupungin englanninkielisellä verkkosivulla osoitteessa www.joensuu.fi/en/web/english tai valitsemalla kyselyn alussa vastaamiskieleksi englanti.

Suora linkit kyselyihin:

Kysely asukkaille

Kysely järjestöille

 

Lisätietoja:

palomestari Niko Nesterinen
niko.nesterinen@pkpelastuslaitos.fi
puh. 013 330 9130

Asiasanat

kysely, järjestötoiminta, turvallisuus,