Lastensuojelun keskusliiton tuore asenneselvitys: oma kokemus niukkuudesta vaikuttaa siihen, miten lapsiperheköyhyys nähdään

Suomalaiset uskovat menestymisen elämässä olevan pitkälti kiinni omasta työnteosta, sinnikkyydestä ja valinnoista. Yhteiskunta näyttää kuitenkin hyvin erilaiselta riippuen siitä, millaisia kokemuksia niukkuudesta vastaajalla itsellään on.

Paremmin toimeentulevat korostavat esimerkiksi lapsiperheköyhyyden syinä elämänhallintaa ja omia valintoja, ja heikommin toimeentulevat yhteiskunnallisia syitä, kuten riittämättömiä tukia ja syrjiviä rakenteita. Hyvin toimeentulevat myös näkevät yhteiskunnassa vähemmän vastakkainasetteluja kuin heikosti toimeentulevat. Eri toimeentuloluokissa olevat ihmiset painottavat syitä eri tavoin.
Tämä selviää Lastensuojelun Keskusliiton julkaisemasta tuoreesta selvityksestä, johon haastateltiin  yhteensä 1001 15-79-vuotiasta suomalaista syksyllä 2018.

Tutustu selvitykseen