Sitran Tulevaisuusbarometri 2019 – Millaisena suomalaiset näkevät tulevaisuuden?

Sitran Tulevaisuusbarometri 2019 -kyselyssä on selvitetty, minkälaisia asenteita suomalaisilla on tulevaisuutta kohtaan, miten tulevaisuuden kehityssuunnat tunnetaan, kenen pitäisi tulevaisuuteen vaikuttaa ja mitä suomalaiset toivovat tulevaisuuden yhteiskunnalta.

Kyselyyn vastasi yli 2000 15-84-vuotiasta mannersuomalaista.

Tutustu julkaisuun