THL:n tietoikkuna avaa maakuntien sote-indikaattoriaineistoa

Maakuntien sote-arvioinnin yksi keskeinen tietolähde on THL:n sote-tietopohjahankkeessa ja STM:n KUVA-indikaattorityössä valikoitu indikaattoriaineisto. Mukana on myös muutamia muita THL:n arviointitoiminnossa valittuja indikaattoreita.

Tietoikkunan tavoitteena on, että kansallisessa ohjauksessa ja arvioinnissa käytettävät indikaattoritiedot ovat helposti kaikkien saatavilla ja kaikilla toimijoilla on käytössä samat luvut ilman erillispoimintoja.

THL:n asiantuntijat kirjaavat arviointihavainnot indikaattoreiden perusteella, ja STM hyödyntää indikaattoreita maakuntien ohjausneuvotteluihin valmistautumisessa.

Maakunnat voivat:

  • katsoa, millä indikaattoreilla heidän toimintaansa arvioidaan
  • tarkastella oman maakunnan toimintaa keskeisten kansallisessa ohjauksessa käytettävien indikaattorien valossa
  • vertailla omaa toimintaa muihin maakuntiin ja myös seurata alueellista vaihtelua esimerkiksi kunnissa.

Lue lisää

Tutustu Tietoikkuna-kokeiluversioon