Kansallista Lapsistrategiaa pohjustava työ saateltiin maailmalle – Tutustu aineistoihin

Lapsistrategiaa valmistelevaa työtä on tehty laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työhön on osallistunut yli 1000 sidosryhmän edustajaa sekä satoja lapsia ja nuoria. Lapsistrategian tutkimusperustan rakentamiseksi runsas sata tutkijaa ja tutkijaryhmää on kuvannut keskeisimmät tutkimustuloksensa. Tutkijoiden keskeisin viesti on se, että lapsen ja nuoren elämän laatua määrittävillä tekijöillä on vahva taipumus kumuloitua niin hyvässä kuin pahassa.

Tutkimuksen perusteella lapsen hyvinvoinnin osa-alueiksi määrittyivät ihmissuhteet, oppiminen, osallisuus, turvallisuus ja terveys. Näiden lisäksi syntyvyys määrittää yhteiskunnan lapsi- ja perhemyönteisyyttä.

12.3. julkaistun pohjustavan työn ytimenä on Lapsen aika -raportin visio lapsi- ja perheystävällisestä Suomesta sekä tutkijoiden laaja raportti lapsen hyvinvoinnin edistämisestä.

Lue lisää ja tutustu julkaisuihin