EU:n Vammaiskortti nyt myös erityistä tukea saaville lapsille ja nuorille

Maaliskuun alusta EU:n vammaiskorttia voivat hakea lapset ja nuoret, joilla on varhaiskasvatuksessa tai perusopetuksessa tehty erityisen tuen päätös. Lisäksi korttiin voi saada A-merkinnän, jolla voi osoittaa tarvitsevansa mukaansa avustajan tai tukihenkilön.

EU:n vammaiskortti tuli Suomessa käyttöön kesäkuussa 2018. Vammaiskortti on vapaaehtoinen ja maksullinen kortti, jolla voi helposti osoittaa avun ja tuen tarpeen vapaa-ajan palveluissa. Vammaiskorttiin oikeutettuja on Suomessa noin 300 000. Korttiin voi saada tietyin ehdoin avustajan tai tukihenkilön tarpeen osoittavan A-merkinnän.

Lue lisää