Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen, STEAn, uudet avustukset – Hakuaika 3.4.-31.5.

STEA hallinnoi sosiaali- ja terveysjärjestöjen yleishyödylliseen, terveyttä ja hyvinvointia edistävään toimintaan kohdistuvia avustuksia.

Avustetun toiminnan strategisina tavoitteina ovat:

  • vähentää eriarvoisuutta ja lisätä yhdenvertaisuutta sekä osallisuutta elämäntilanne ja tausta huomioiden
  • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja suvaitsevaisuutta sekä lisätä erilaisten ihmisten kohtaamista ja keskinäistä ymmärrystä
  • vahvistaa ihmisten voimavaroja ja auttaa pitämään huolta itsestä, toisista ja ympäristöstä.

Vuoden 2020 avustusehdotuksessa painotetaan erityisesti:

  • hyvinvointia ja terveyttä edistävän sekä ongelmia kohdanneita auttavan järjestölähtöisen työn edellytysten vahvistamista ja roolin selkiinnyttämistä muuttuvissa rakenteissa, esim. järjestölähtöisen toiminnan kuten vertaistuki-, ohjaus- ja neuvontatoiminnan nivoutuminen muuttuviin palvelukokonaisuuksiin
  • vaikeasti työllistyvien nuorten ja osatyökykyisten työllistymisen edistämistä (Paikka auki -avustusohjelma)

Avustusten haku vuodelle 2020

Vuodelle 2020 myönnettävien avustusten haku on porrastettu:

  • uusien avustusten hakuaika on 3.4.–31.5.2019 klo 16.15
  • jatkoavustusten hakuaika on 1.8.–30.9.2019 klo 16.15

Lue lisää