Nurmeksen kaupungin avustukset kulttuuri-, kylä-, liikunta- ja nuorisotoimintaan haettavana 15.4. asti

Nurmeksen kaupunki tukee yhdistyksiä toiminta-avustuksella, joka on tarkoitettu järjestöjen sääntömääräiseen toimintaan. Liikunta-avustukset on tarkoitettu liikuntatoimintaa säännöllisesti järjestäville seuroille ja yhdistyksille, nuorisotoiminnan avustuksia voivat hakea säännöllistä nuorisotyötä tekevät seurat ja yhdistykset, kylätoiminta-avustusta voivat saada nuorisoseurat ja kyläyhdistykset tai niihin verrattavat, jotka järjestävät toimintaa, taajamassa ja kylillä, kaikenikäisille.

Kohdeavustuksia voivat hakea yhteisöt, yritykset ja yksityiset kuntalaiset. Kohdeavustus voidaan myöntää erilaisten yksittäisten yleisötapahtumien ja retkien järjestämiseen, mikäli ne on tarkoitettu muille kuin omalle jäsenistölle. Kohdeavustus voidaan myöntää myös ennakkoon kustannusarviota ja palautussitoumusta vastaan.

Avustukset ovat haettavissa vuosittain huhtikuun puoliväliin mennessä. Hyvinvointilautakunta päättää myönnettävistä avustuksista toukokuun aikana.

Avustuksia haetaan sähköisesti. Palveluohjaaja voi auttaa hakemusten teossa. Avustukset kulttuuri-, kylä-, liikunta- ja nuorisotoimintaan julistetaan haettaviksi maanantaihin 15.4.2019 klo 15.00 mennessä.

Lue lisää