Joensuun kaupungin kulttuuritilaselvitys: ilmianna kulttuuritila

Joensuun kulttuuripalvelut on käynnistänyt kaupungin kulttuuritilaselvityksen teon.  Selvitys aloitetaan ”Ilmianna kulttuuritila”-verkkokyselyllä.  Kyselyssä yhdistyksiä pyydetään kertomaan erilaisista tiloista, joissa kulttuuritoimintaa harjoitetaan sekä kuvaamaan, kuinka ne vastaavat tarvetta.
Kyselyyn voi vastata 4.3.2019 mennessä . Kyselyn voi täyttää osoitteessa http://bit.ly/tilaselvitysyhd

Maaliskuussa joensuulaiset kulttuuritoimijat kutsutaan myös kaikille avoimiin yleisötilaisuuksiin keskustelemaan näkemyksistä ja toiveista, joita on kulttuuritilojen ja tilajärjestelyjen suhteen.

”Tulevaisuuden kulttuuritilat”-yleisötilaisuudet pidetään Joensuun kantakaupungin ja maaseudun alueilla 18.3.-28.3.2019. Ohjelmassa on kaupungin tietoiskut kulttuuritilaselvityksestä sekä sen etenemisestä. Puheenvuorojen jälkeen jatkuu tilatarpeeseen liittyvä yhteistyöskentely.

Tilaisuuksien tarkat ajankohdat ja paikat sekä ilmoittautuminen sivulla http://bit.ly/tulevaisuudenkulttuuritilat .

Toivomme paljon ilmiantoja ja aktiivista osallistumista tapaamisiin. Kartoitusten pohjalta pystymme arvioimaan alueen kulttuuritilojen nykytilaa sekä toimijoiden tarpeita

Asiasanat

kulttuuri,