Tuore julkaisu Siun soten AVOT-hankkeen kehittämistyöstä: Arvokasta vanhenemista ja turvallista arkea

Siun soten AVOT-hankkeen kehittämistyöstä on ilmestynyt raportti jossa kuvataan hankkeen ketteriä kokeiluja ja tuloksena syntyneitä uusia toimintamalleja.

AVOT, Arvokasta Vanhenemista Omatoimisuutta Tukemalla -hanke päättyi vuoden 2018 lopussa. AVOT oli yksi hallituksen kärkihankkeista, joilla uudistettiin koti- ja omaishoitoa vuosina 2016–2018.

Raportti kertoo seikkaperäisesti kehittämistyön kulusta. Tulososion kartat näyttävät havainnollisesti, millaisia uusia toimintamalleja tms. syntyi ja miten ne maakunnan alueelle sijoittuvat.

Lue lisää