16 ihmisoikeustyötä tekevän järjestön yhteinen raportti YK:n kansainvälisen yleissopimuksen täytäntöönpanosta Suomessa

Järjestöt keskittyivät raportissaan YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen ihmisoikeusloukkauksiin ja sopimuksen toimeenpanon koskeviin puutteisiin.

 Raportissa järjestöt toivat esiin seuraavaa:

 • Vähemmistöjen ja maahanmuuttajien kohtaamaan syrjintään puututtava
 • Syrjinnän vastaista lainsäädäntöä vahvistettava ja translaki uudistettava
 • Intersukupuolisille lapsille suoritettavat lääketieteellisesti ei-välttämättömät leikkaukset lopetettava
 • Kehitysyhteistyön rahoitus nostettava Suomen sitoumuksen mukaiseen 0,7 prosenttiin bruttokansantulosta
 • Vammaisten ihmisten työllistymistä tuettava ja työhyväksikäyttö lopetettava
 • Lastensuojelun laatua vahvistettava ja kehitettävä
 • Riittävät resurssit ja pysyvät rakenteet sukupuolittuneen väkivallan ennaltaehkäisyyn ja uhrien tukemiseen taattava
 • Sosiaali- ja terveyspalveluiden yhdenvertaista saatavuutta on parannettava
 • Perusturvan tasoa nostettava tasolle, joka kattaa todelliset elinkustannukset
 • Paperittomien ja turvapaikanhakijoiden pääsy välttämättömiin palveluihin varmistettava ja turvapaikanhakijalasten oikeudet turvattava
 • Koulutuksen ja päivähoidon tasa-arvoisuutta on parannettava

Lue lisää