Aktiivista arkea vamman kanssa – Uudet oppaat kannustavat parempaan kuntoon

Suomen Vammaisurheilu ja -liikunta VAU on julkaissut neljä Parempaan kuntoon -opasta, jotka on suunnattu aikuisille, joilla on 1) näkövamma, 2) CP-vamma 3) selkäydinvamma tai 4) amputaatio tai dysmelia.

Oppaiden tavoitteena on tukea säännöllisen liikunnan aloittamista ja kannustaa elämään terveellistä, tasapainoista ja aktiivista arkea vamman kanssa.

Kukin opas on kohdennettu vain yhteen vammaryhmään, mahdollistaa sen, että oppaita on helpompi hyödyntää kuntoutuksessa, sopeutumisvalmennuksessa ja vertaistoiminnassa.

Tutustu oppaisiin