Vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin edistävä Culture Open -hanke on käynnistynyt

Culture Open: Creating Culture Together –hankkeen tarkoituksena on edistää vammaisten ja maahanmuuttajien osallistumista kulttuuripalveluihin ja tapahtumiin Joensuussa ja Petroskoissa. Tavoitteena on saavutettavien ja osallistavien kulttuuripalveluiden kehittäminen kohderyhmille.

Osana hanketta toteutetaan saavutettavuuskartoitus ja kattavuuskysely paikallisista kulttuuripalveluista, joilla selvitetään Joensuun kulttuurilaitosten toimivuutta vastaanottaa ja palvella hankkeen kohderyhmiä. Hankkeen aikana kohderyhmien saavutettavuutta lisätään myös sosiaalisen median ja nettisisältöjen avulla.

Lue lisää hankkeesta