Vertti-ryhmä perheille, jossa vanhempi sairastaa masennusta tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä

Vertti-ryhmä perheille, jossa vanhempi sairastaa masennusta tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä

Joensuussa alkaa Vertti – vertaistukiryhmä keväällä 2019

Ryhmä on tarkoitettu perheille, jossa vanhempi sairastaa masennusta tai kaksisuuntaista mielialahäiriötä.

Vertti –ryhmätoiminta tukee vanhemmuutta ja lapsen kehitystä. Toiminta on tarkoitettu joensuulaisille lapsiperheille.

TOTEUTUS
• Lapsille ja vanhemmille on erilliset vertaistapaamiset ja kaikille yhteiset tapaamiset. Lisäksi Verttiin kuuluu alku- ja loppuhaastattelut.
• Ohjaajat ovat sosiaali- ja terveys- tai kasvatusalan ammattilaisia
• Lasten ryhmässä työstetään tunteita ja ajatuksia yhdessä leikin, tehtävien ja keskustelujen kautta
• Vanhempien ryhmässä keskustellaan vanhemmuuteen ja lapsiin liittyvistä asioista ja jaetaan kokemuksia vertaisten kanssa

TAVOITTEET
• Tukea vanhemmuuteen ja lapsen kokemusten ymmärtämiseen
• Vertaistuki: samankaltaisessa tilanteessa olevat ymmärtävät toisiaan, asioista on helppo puhua avoimesti
• Lapselle on tärkeää kokea, että ei ole yksin
• Ryhmään osallistuminen vahvistaa lapsen pärjäämistä
• Perheenjäsenten ymmärrys sairaudesta lisääntyy ja asioista puhuminen helpottuu

Ryhmä kokoontuu 10 kertaa Rantakylän Lähiötalolla Riihisärkänkatu 6 c 16
maanantaisin 18.3. -27.5. klo 15 – 16.30

Lisätiedot ja ilmoittautuminen:
Mari Eronen
mari.eronen@tukitupa.fi
P: 050 3086163