Tutkimus: Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen toiminnan avulla voidaan vahvistaa hyvinvointia

Järjestöjen toimintaan osallistumisella on yhteys erityisesti vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden, matalan kynnyksen kohtaamispaikoissa ja päiväkeskuksissa kävijöiden sekä työllistettyjen tai kuntouttavassa työtoiminnassa mukana olevien koherenssin tunteeseen, selviää Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman tuoreesta tutkimuksesta .Koherenssin tunteella tarkoitetaan ihmisen taipumusta ja kykyä nähdä elämänsä ja sen tapahtumat ymmärrettävinä, hallittavina ja mielekkäinä.

Järjestöjen toimintaan osallistuvista vapaaehtoistyöntekijöillä koherenssin tunne on korkein ja palveluita käyttävillä matalin .Ikä, koulutus, työssäolo ja parisuhde vaikuttavat vastaajien koherenssin tunteeseen. Mitä useampia ja ajankohtaisempia ongelmia vastaajalla on, sitä matalammaksi koherenssin tunne jää.

Lue lisää