Pätevöittävää koulutusta maahanmuuttajataustaisille opettajille (Haku päättyy 7.1.2019)

Itä-Suomen yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate toteuttaa yhteistyössä Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston sekä Joensuun normaalikoulun kanssa maahanmuuttajataustaisten aineenopettajien pedagogisesti pätevöittävän koulutuksen vuosina 2017-2019. Koulutuksen rahoittaa OKM.

Opiskelu tapahtuu henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan vuoden 2019 aikana. Pätevöittävät opinnot toteutetaan normaaliin tutkinto-opetukseen integroituina. Opintoihin ei sisälly opetettavan aineen täydentäviä opintoja. Aducate organisoi pätevöittävien opintojen yhteyteen 10 op ohjelman, jossa voi saada suomen kielen edistyneen tason valmennusta, perehtyä yliopisto-opiskeluun ja suomalaiseen koulukulttuuriin sekä parantaa työelämä- ja työnhakutaitoja.  Opiskelija saa tarvittaessa myös opinto- ja uraohjausta.

Koulutuspaikkakunta on Joensuu. Opiskelu sisältää paljon lähiopetusta, mikä edellyttää läsnäoloa paikkakunnalla.

Kenelle?

Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajataustaisille henkilöille, jotka ovat suorittaneet toisessa maassa ylemmän korkeakoulututkinnon ja opettajan pätevyyden.

Koulutukseen valitaan 7 opiskelijaa. Pääsyvaatimuksena koulutukseen ovat:

  • ylempi korkeakoulututkinto ja opettajan kelpoisuus toisessa maassa
  • virallinen todistus vähintään B2-tason kielitaidosta (esim. YKI) sekä
  • Opetushallituksen rinnastamispäätös, josta käy ilmi opettajan pätevyyteen vaadittavien täydentävien opintojen laajuus ja sisältö. Pätevöittävien opintojen laajuus voi olla enintään 20 op.

Osallistujan opetettavan aineen tulee sisältyä Itä-Suomen yliopiston Soveltavan kasvatustieteen ja opettajankoulutuksen osaston ainedidaktiikan ja Joensuun normaalikoulun opetusharjoittelun tarjontaan (perusopetuksessa opetettavat aineet). Tällaisia aineita ovat äidinkieli ja kirjallisuus, englannin kieli, ruotsin kieli, saksan kieli, venäjän kieli, ranskan kieli, matematiikka, fysiikka, kemia, tietojenkäsittelytiede, biologia, maantiede, historia, yhteiskuntaoppi, musiikki, käsityö, ev. lut. uskonto tai ortodoksinen uskonto.

Hakuohjeet

Koulutukseen haetaan täyttämällä sähköinen hakulomake, tekemällä ennakkotehtävä ja osallistumalla haastatteluun 15.1.2019 Joensuussa. Haastattelun avulla varmistetaan kielitaidon taso ja arvioidaan hakijan soveltuvuutta, motivoituneisuutta ja sitoutuneisuutta koulutukseen ja opetustyöhön. Haastattelussa keskitytään erityisesti opettajan tehtäviä ja opettajankoulutukseen suuntautumista koskeviin teemoihin.

Hakuaika päättyy 7.1.2019 klo 16:00.

 

Lisätietoja ja linkki hakulomakkeeseen: https://www.uef.fi/fi/web/aducate/-/aineenopettajan-pedagogiset-opinnot-kulttuuri-ja-kielivalmennus-opetus-ja-ohjaustyohon