Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistyksen Tarmo-hankkeeseen haetaan kehittämisasiantuntijaa

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry hakee Tarmo – monialaisen työllisyystoiminnan kehittäminen yhdessä -hankkeeseen kehittämisasiantuntijaa ajalle 1.2.2019 -31.12.2020.

Tarmo-hankkeessa tuetaan työttömien työnhakijoiden työllistymistä tai pääsyä koulutukseen,
kehitetään ja kokeillaan uudenlaisia työllistymistä tukevia ratkaisuja, lisätään yhdistystoimijoiden osaamista palveluntuottajana toimimisessa ja kuvataan yhdistysten työllistymistä tukevia toimintoja sekä monipuolistetaan yritysyhteistyötä.

Kehittämisasiantuntija vastaa yhdistyksille suunnattujen koulutuskokonaisuuksien suunnittelusta, uusien työllistymistä tukevien toimintamallien kehittämisestä ja ostopalveluiden hankkimisesta yhdessä Tarmo-tiimin kanssa.

Lisätietoja sekä hakuohjeet löytyvät tämän linkin kautta