Jotta kukaan ei jäisi yksin -hankkeen Ystävyyttä oppimassa -työkirja

 

Työkirja on tarkoitettu henkilöille, jotka toivovat elämäänsä lisää ihmissuhteita ja tekemistä yhdessä toisten ihmisten kanssa. Tätä kirjaa voi lukea myös ammattilainen tai
vanhempi, joka haluaa tukea omaa asiakastaan tai läheistään ihmisten kohtaamisessa.

Opas on tuotettu STEAn rahoittamassa Jotta kukaan ei jäisi yksin-hankkeessa,  jonka tavoitteena on yksinäisyyden vähentäminen ja ehkäisy. Hankeen tärkeimmät kohderyhmät ovat kehitysvammaiset, autisminkirjon ja muut erityistä tukea tarvitsevat ihmiset.

Tutustu julkaisuun