Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön avustukset haettavissa sosiaalisesti alttiille ryhmille ja sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa

 

Stiftelsen 7:nde Mars Fonden-säätiön tarkoitus on edistää yleishyödyllisiä sekä humanitaarisia tavoitteita. Säätiö toteuttaa tavoitteitaan jakamalla avustuksia erityisesti sosiaalisesti alttiille ryhmille Suomessa sekä ulkomailla, erityisesti suomen lähialueilla. Erityisesti säätiö huomioi hakemuksia, jotka liittyvät sosiaaliseen työhön lasten ja nuorten parissa. Myönnetyt avustukset ovat viime vuosina olleet keskimäärin noin 3.400 euroa.

Hakuaika: Vuoden 2019 hakemukset on toimitettava säätiölle 31.1.2019 mennessä

Esimerkkejä säätiön yhdistyksille ja järjestöille myöntämistä avustuksista vuonna 2018:

  • African Care ry: monikulttuurisen tyttöjen vertaisryhmätoiminnan sekä vuonna 2015 käynnistetyn läksykerhotoiminnan jatkamiseen. 5 000 €
  • De Utvecklingsstördas Väl i Västnyland rf: Meningsfulla fritidsaktiviteter för personer med funktionsnedsättning. 2 500 €
  • Hakunilan kansainvälinen yhdistys ry: Lasten ja nuorten kerho- ja kulttuuritoiminta Länsimäen ja Hakunilan lähiöissä. 5 000 €
  • Korsholms 4H-klubb r.f: Utökande av arbetspoolsverksamhet i Korsholm och Vasa 1 500 €
  • Kris-Oulu ry: Päihderiippuvaisille 15-29- vuotiaille nuorille tarkoitettu ryhmä,jossa tarjotaan vertaistukea ja keinoja päihteistä irtaantumiseen.2 500 €
  • Mannerheimin Lastensuojeluliiton Helsingin yhdistys ry: Turvaverkko – apua perheväkivaltaa kohdanneille lapsiperheille 5 000 €
  • Mielenterveysomaiset Pirkanmaa FinFami ry: Nuorten mielenterveysomaisten tiedon ja vertaistuen mahdollistaminen viikonloppukurssin avulla. 2 500 €

Lisätietoa säätiön sivuilta