Katsaus järjestöjen osaamis- ja koulutustarpeisiin: Viestintä on yhä tärkein osaamistarve

Opintokeskus Sivis on vuodesta 2012 selvittänyt kolmen vuoden välein jäsenyhteisöjensä koulutus- ja osaamistarpeita. Tänä vuonna kysely avattiin myös laajemmin järjestötoimijoille ja vapaaehtoisille.

Selvityksen mukaan suomalaisissa järjestöissä viestintä on yhä tärkein osaamistarve. Verkko-opiskelun ja webinaarien suosi kasvaa järjestökentällä kokoajan, ja tulevaisuudessa niiden avulla opiskellaan aiempaa useammin järjestötaitoja itseohjautuvasti esimerkiksi pelien ja testien avulla. Myös vertaisoppimiseen ja esimerkiksi mentorointiin kannattaa yhä kiinnittää huomiota. Järjestöt ovat tällä hetkellä erittäin kiinnostuneita oppimaan koulutukseen liittyviä ja muitakin asioita toisiltaan, ja niiden välinen yhteiskehittäminen nousee tulevaisuudessa aiempaa merkittävämpään asemaan.

Lue lisää