Selvityshenkilöt ehdottavat työkykyohjelmaa – järjestöjen merkitys myönnetään

Selvityshenkilöt Tuija Oivo ja Raija Kerätär luovuttivat  Osatyökykyisten reitit työllisyyteen – etuudet, palvelut, tukitoimet” -selvityksen sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilalle ja työministeri Jari Lindströmille.

Sosiaali- ja terveysministeriön tilaaman selvityksen tarkoituksena oli kartoittaa osatyökykyisten henkilöiden tilannetta työmarkkinoilla, siirtymiä työkyvyttömyysetuuksille ja sieltä pois, palveluita joilla edistetään työllisyyttä sekä työkyvyttömien työttömien toimeentulon varmistamiseen liittyviä asioita.

Selvityksen luovutustilaisuudessa nousivat esiin mm. poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys ja myös järjestöjen ja siirtymätyömarkkinoiden rooli osatyökykyisten henkilöiden työllistymisessä. Selvitys voi vaikuttaa myös palkkatuen myöntämisen kriteereihin.

Lue lisää