Kuntaliiton selvitys lapsiperheiden sosiaalipalvelujen muutoksista

Kuntaliitto on selvittänyt, mitä muutoksia kuntien järjestämissä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on tapahtunut kuluneella vuosikymmenellä tilastotietojen valossa.

Kuntaliiton selvitys osoittaa, että ennaltaehkäisevää palvelua saaneiden perheiden määrä on kasvanut ja henkilöstön määrä lapsiperheiden sosiaalipalveluista vastaavissa ammattiryhmissä on lisääntynyt. Myös palvelun nettokustannukset ovat lisääntyneet, mikä kertoo, että kunnat panostavat taloudellisesti lapsiperheiden sosiaalipalveluihin aiempaa enemmän. Yhteensä lapsiperheiden sosiaalipalvelujen nettokustannukset olivat noin 1 240 miljoonaa euroa vuonna 2017.

Lue lisää