Julkaisu: Osaamiskartta nuorten tieto- ja neuvontatyöhön

Osaamiskartta on osaamiskeskus Koordinaatin julkaisema opas nuorten tieto- ja neuvontatyössä tarvittavan osaamisen arviointiin ja kehittämiseen.

Oppaassa tarkastellaan nuorten tieto- ja neuvontatyötä, työn laatua ja sitä, miten kirjassa esiteltyä työmuodon osaamiskarttaa käytetään työn ja palveluiden laadun arviointiin. Osaamiskartta on tarkoitettu kaikille nuorten tieto-, neuvonta- ja ohjaustyötä tekeville työn edellyttämän osaamisen tunnistamiseen, arviointiin ja kehittämiseen.

Tutustu julkaisuun