Kykyviisari – maksuton työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä

THL:n kehittämä Kykyviisari on työ- ja toimintakyvyn itsearviointimenetelmä, joka perustuu vastaajan omaan arvioon tilanteestaan. Se on muodoltaan kyselylomake, jonka voi täyttää paperilla tai verkossa.

Kykyviisari arvioi suuntaa-antavasti vastaajan koettua työ- ja toimintakykyä, osallisuutta ja hyvinvointia. Menetelmä mahdollistaa myös työ- ja toimintakyvyssä tapahtuneen muutoksen tarkastelun, jos mittaus toistetaan.

Kykyviisari on suunnattu työ- ja toimintakyvystään kiinnostuneille henkilöille sekä hanke- ja palvelujärjestelmien ammattilaisille.

Kykyviisari on  käytettävissä suomeksi, englanniksi ja nyt myös arabian, somalin ja soranin kielillä. Tutustu kykyviisarin eri kieliversioihin

Lue lisää Kykyviisarista