Tukilinja jakaa apurahoja yhdistyksille sekä vammaisille ja toimintarajoitteisille henkilöille

Tukilinja tukee apurahoillaan toimintarajoitteisten ihmisten aktiivista elämää ja tasa-arvoa. Apurahoja jaetaan sekä yksityishenkilöille että yhteisöille

YHTEISÖ- JA YHTEISTYÖ-APURAHAT
Tukilinja jakaa tukea  yhteisöille esimerkiksi yhdistysten välinehankintoihin sekä koululais- ja opiskelijaryhmien omarahoitteisiin hankkeisiin,

HENKILÖKOHTAISET APURAHAT
Tukilinja tukee toimintarajoitteisten henkilöiden koulunkäyntiä, opiskelua, työllistymistä ja aktiivista elämää. Henkilökohtaiset apurahat ovat pääsääntöisesti tulosidonnaisia ja lahjaverotuksen vuoksi korkeintaan 5000 euron suuruisia. Henkilökohtaisia apurahoja voivat hakea sekä fyysi-sesti että psyykkisesti toimintarajoitteiset henkilöt.Olennaista ei ole diagnoosi vaan lääkärin toteama pit-käaikainen toimintakyvyn rajoite.

VUODEN TOIMIJA APURAHA
Tukilinja jakaa vuosittain tavallista suurempia apurahoja innovatiivisille ja ansiokkaille yhteisöille, joiden toiminnalle on selvä yhteiskunnallinen tarve, mutta ei riittävää rahoitusta .Ehdotuksia otetaan vastaan 30.11. mennessä.

Lisätietoa Tulilinjan verkkosivuilla: