Raportti: Onko strategioista tullut tragedioita? Lapsiperheet ja lapset kuntien strategiatyössä

Kalevi Sorsa -säätiön toimeksiantona laaditussa lapsiperheiden ja lasten näkymistä kuntien strategiatyössä käsittelevän raportin laaja aineisto osoittaa, että strategiatyö on kunnissa ollut epäjohdonmukaista eikä tavoitteiden toteutumista ole juurikaan seurattu.

Raportissa ehdotetaan, että kunnat vapautetaan lapsiperheisiin ja lapsiin kohdistuvista strategia- ja suunnitteluvevoitteista ja niille annetaan sekä vapaammat kädet että vastuu. Uudeksi suunnaksi esitetään luottamista kuntien itsehallintoon. Kunnille tulisi tarjota tukea kuntastrategiaan perustuvien toteuttamissuunnitelmien muuttamisessa vaikuttavaksi toiminnaksi