Järjestö 2.0. Pohjois-Karjala hankkeen uutiskirje

Järjestö 2.0 Pohjois-Karjala -hanke edistää useista näkökulmista järjestöjen roolia ja osallisuutta sote- ja maakuntauudistuksessa.
Tuemme myös järjestöjen ja sitä kautta kansalaisten digiosallisuutta.
Lue tästä hankkeen kuulumisia tämän vuoden ja erityisesti syksyn osalta.

Asiasanat

järjestö, maakuntauudistus, yhdistystoiminta, digiosallisuus, sote-uudistus, järjestötoiminta,