Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys hakee järjestökehittäjää ja yhteistyökoordinaattoria. Haku päättyy 9.11.

Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys on maakunnallinen monialainen asiantuntijajärjestö. Haemme joukkoomme kahta uutta työntekijää: järjestökehittäjän äitiysvapaan sijaista Järjestö 2.0 -hankkeeseen ja yhteistyökoordinaattoria valtakunnalliseen STYKE -hankkeeseen määräaikaisiin työsuhteisiin.

JÄRJESTÖKEHITTÄJÄ
Haemme järjestökehittäjän äitiysvapaan sijaista 1.1.2019 alkaen STEAn rahoittamaan Järjestö 2.0 -hankkeeseen. Järjestökehittäjän tehtävänä on kehittää järjestöjen yhteistyötä ja vaikuttamistyötä maakunta- ja soteuudistuksessa. Työalueena on Pohjois-Karjala, työhön liittyy työskentelyä valtakunnallisessa verkostossa.

Edellytämme korkeakoulututkintoa, kansalaisjärjestötoiminnan hyvää tuntemusta, kehittämis- ja vaikuttamisosaamista, yhteistyö- ja verkostotyötaitoja, matkustusvalmiutta sekä maakunnan tuntemusta

 

YHTEISTYÖKOORDINAATTORI
Haemme yhteistyökoordinaattoria 1.1.2019-31.12.2019 STEAn rahoittamaan valtakunnalliseen STYKE -hankkeeseen. Yhteistyökoordinaattori tukee maakuntien sosiaali- ja terveysturvayhdistysten toimintaa ja toimii valtakunnallisen neuvottelukunnan sihteerinä. Työalueena on koko maa.

Edellytämme korkeakoulututkintoa, kansalaisjärjestötoiminnan hyvää tuntemusta, kehittämis- ja vaikuttamisosaamista, yhteistyö- ja verkostotyötaitoja ja matkustusvalmiutta.

Lue lisää