Karjalaisen kulttuurin edistämissäätiön tieteen, taiteen ja kulttuuriharrastustoiminnan apurahat haettavana 1.-30.11.

 

TIEDE
Säätiö avaa hakuun kolmivuotisen ”3. sukupolven karjala”-apurahaohjelman. Apurahoja myönnetään työskentely-ja hankeapurahoina ensisijaisesti humanistisen alan tai humanistisia aloja lähellä oleviin väitöskirja-tai muihin tieteellisiin tutkimushankkeisiin.

TAIDE
Apurahoja myönnetään 6 ja 12 kuukauden työskentelyapurahoina eri taiteen alojen ammatilliseen toimintaan.

KULTTUURIHARRASTUSTOIMINTA
Apurahoja myönnetään Pohjois-ja Etelä-Karjalan maakuntien alueella toimiville järjestöille, yhteisöille ja työryhmille eri alojen kulttuuriharrastustoiminnan kuluihin, sekä maassamme toimivien siirtokarjalaisjärjestöjen ja -yhteisöjen karjalaisen perinteen tunnettuutta ylläpitäviin ja edistäviin hankkeisiin.

NIMIKKORAHASTOT
Säätiössä on useita nimikkorahastoja, joiden tuotosta apurahoja suunnataanrahastojen tarkoituksen mukaisiin hankkeisiin.

Lue lisää säätiön sivuilta