Yhdistys matkanjärjestäjänä: miten uusi laki vaikuttaa

Järjestääkö yhdistyksesi matkoja? Mietitkö vaikuttaako uusi laki matkapalveluyhdistelmistä yhteisösi matkatoimintaan?

Uusi valmismatkalain korvaava laki matkapalveluyhdistelmistä tuli voimaan 1.7.2018. Näin asiasta kertoo kilpailu- ja kuluttajavirasto nettisivuillaan:

Matkapalveluyhdistelmistä (= matkapaketti tai yhdistetty matkajärjestely) annetun lain soveltamisalan piiriin eivät kuulu sellaiset matkapalveluyhdistelmät, joita tarjotaan rajoitetulle ryhmälle matkustajia satunnaisesti ilman taloudellisen hyödyn tavoittelua. Tällaisia matkoja voivat tarjota esimerkiksi erilaiset yhdistykset, järjestöt, urheiluseurat tai koululuokat jäsenilleen osana toimintaansa. Myös alle 24 tuntia kestävät matkat, jotka eivät sisällä yöpymistä, jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle.

Mikäli yhdistystoimijan katsotaan kuuluvan matkapalveluyhdistelmistä annetun lain soveltamisalan piiriin, tulee yhdistyksen ilmoittautua vakuusrekisteriin sekä asettaa vakuus keräämiensä etukäteen maksettujen maksujen turvaamiseksi. Uusi laki sisältää nykyistä yksityiskohtaisemmat säännökset seikoista, joista matkustajalle on annettava tietoa ennen matkapakettisopimuksen tekemistä tai yhdistetyn matkajärjestelyn syntymistä. Näiden ennakkotietojen lisäksi matkustajalle olisi annettava vakiotietolomakkeella tietoja matkustajan lakiin perustuvista oikeuksista.

Arvio lain soveltamisalan piiriin kuulumisesta tehdään tapauskohtaisesti. Yhdistyksen toiminnan luonnetta ja matkapalveluyhdistelmien tarjoamista arvioitaessa otetaan huomioon muiden muassa seuraavat seikat:

Soveltamisalan ulkopuolella

  • jäsenyys on selkeästi rajattu
  • matkapalveluyhdistelmät liittyvät yhdistyksen toimintaan
  • matkapalveluyhdistelmien tarjoamisella ei hankita taloudellista hyötyä yhdistykselle tai sen jäsenille, eikä matkasta maksettavaksi tulevaan hintaan lisätä katetta
  • markkinointi jäsentiedotteilla tai muulla, ns. suljetun jakelun keinolla
  • matkapaketteja järjestetään korkeintaan muutaman kerran vuodessa

Mahdollisesti soveltamisalan piirissä

  • jäsenyys avoin tai rajoittamaton
  • järjestettävillä matkoilla ei yhteyttä yhdistyksen varsinaiseen tarkoitukseen
  • avoin osallistuminen, markkinointi esim. lehti-ilmoituksella, internetissä jne.
  • matkan toteuttaminen: suunnitellaan ja järjestellään matkapaketti, jonka jälkeen lähtijät kerätään avoimella ilmoittelulla
  • matkan hintaan lasketaan järjestävälle yhdistykselle tuleva kate varsinaisten kulujen päälle

Lisätiedot: Kilpailu- ja kuluttajavirasto. KKV:n verkkosivuille pääset  tästä.