Tutustu Vanhuspalvelujen tila -seurantatutkimuksen 2018 tuloksiin

THL:n vanhuspalvelujen tila -seurantatutkimuksessa selvitetään vanhuspalvelujen tilaa kunnissa ja maakunnissa.

Tarkastelun kohteena ovat mm. toimintatavat, asiakkaat, henkilöstö ja johtaminen kotihoidossa ja palveluasumisessa.

Lue lisää