Tuore selvitys tarkastelee lapsivaikutusten arviointia kuntapäätöksissä ja esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista

Tuore selvitys tarkastelee, minkälainen tilanne suomalaisissa kunnissa on lapsivaikutusten arvioinnin suhteen ja annetaan esimerkkejä lapsivaikutusten arvioinneista eri hallinnonaloilta.Selvitys tarkastelee kuuden Keski-Suomen ja Keski-Pohjan-maan kunnan päätöksentekoasiakirjoja vuoden 2017 ajalta.

Tutustu julkaisuun