Nuorista Suomessa -sivustolle on koottu tilastotietoa nuorista ja heidän elinoloistaan

Osioita löytyy nuorten terveydestä ja elintavoista, koulutuksesta ja työllisyydestä, kotitalouksista ja toimeentulosta sekä sosiaalisista suhteista, vapaa-ajasta ja osallisuudesta.

Tutustu sivustoon