Kuntaliiton selvitys: Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa kuntien panostukset ovat lisääntyneet

Kuntaliitto selvitti, mitä muutoksia kuntien järjestämissä lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on tapahtunut kuluneella vuosikymmenellä tilastotietojen valossa.

Kuntaliiton selvitys osoittaa, että ennaltaehkäisevää palvelua saaneiden perheiden määrä on kasvanut ja henkilöstön määrä lapsiperheiden sosiaalipalveluista vastaavissa ammattiryhmissä on lisääntynyt. Myös palvelun nettokustannukset ovat lisääntyneet, mikä kertoo, että kunnat panostavat taloudellisesti lapsiperheiden sosiaalipalveluihin aiempaa enemmän.

Lue lisää