Tutkimus: Vertaisilla ja kokemusasiantuntijoilla keskeinen rooli päihde- ja mielenterveysalan yhdistyksissä

Valtaosassa yhdistyksistä oli mukana vertaisia, riippumatta yhdistysten tai paikkakunnan koosta. Kokemusasiantuntijoita oli reilussa puolessa aineiston yhdistyksistä.

Kokemusasiantuntijat olivat usein ainoita tehtävänsä edustajia yhdistyksissään. Toiminta painottui uudelle kolmannelle sektorille eli suurten paikkakuntien toimijamäärältään suuriin, työntekijöitä palkanneisiin ja ostopalveluja tuottaviin yhdistyksiin.

Tulokset selviävät Sari Jurvansuun ja Päivi Rissasen artikkelista, joka perustuu paikallisille päihde- ja mielenterveysyhdistyksille tehtyyn kyselyyn

Lue lisää