Työhyvinvoinnin paradoksit kolmannen sektorin palkkatyössä -julkaisu

Kolmannen sektorin palkansaajat kokevat työn ja muun elämän yhteensovittamisen vaikeaksi muita palkansaajia useammin, paljastaa tuore Kirsikka Selanderin väitöstutkimus.

Tutkimuksessaan hän selvitti kolmannen sektorin palkkatyön määrän kehitystä ja vertasi kolmannen sektorin palkansaajien työhyvinvointia julkisella ja yksityisellä sektorilla työskenteleviin.

Lue lisää