Järjestöt maakunnan kumppanina – oppaasta malleja järjestöystävällisen maakunnan rakentamiseen.

Valmisteilla oleva maakunta- sekä sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus koskettaa koko kansalaisyhteiskuntaa. Erityisen suuri vaikutus sillä on sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan. Kuntamarkkinoilla julkaistava opas tarjoaa malleja maakunnan ja kansalaistoiminnan välisen kumppanuuden rakentamiseksi ja vahvistamiseksi.

Maakunnallisen valmistelutyön tukemiseksi tuotetussa käytännönläheisessä oppaassa esitellään, miten kansalaisyhteiskunnan elinvoimaisuus ja järjestöjen osallistumismahdollisuudet turvataan ja millaisia malleja ja työkaluja järjestöjen sekä maakunnan tai kunnan välisen kumppanuuden ja yhteistyön rakentamiseen on olemassa. Oppaaseen on koottu yhteistyön hyviä käytänteitä ja esimerkkejä kansalaisjärjestöiltä ja maakuntavalmistelijoilta eri puolilta Suomea

Tutustu julkaisuun