Luo luottamusta – suojele lasta – opas ja verkkokoulutus

THL on julkaissut oppaan ja verkkokoulutuksen lapsen tuen ja avun saantia turvaavasta yhteistyöstä ja tietojenvaihdosta. Koulutus on suunnattu lasten, nuorten ja perheiden kanssa toimiville. Materiaali on tehty yhdessä kentän toimijoiden kanssa.

Oppaaseen on koottu monitoimijaisen yhteistyön periaatteet sekä yhteistyötä ohjaavat lait ja muut säädökset. Näitä sisältöjä voi syventää ja soveltaa käytännön työhön verkkokoulutuksen avulla. Opas ja verkkokoulutus yhdessä antavat hyviä välineitä yhteistyön ja tietojenvaihdon kehittämiseen.

Tutustu oppaaseen ja verkkokoulutukseen