Siun soten kehittämisjohtaja Anu Niemi siirtyy syyskuun alussa THL:n palvelukseen

Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä Siun soten kehittämisjohtaja, yleislääketieteen erikoislääkäri Anu Niemi siirtyy 3.9.2018 alkaen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen reformit-yksikön ylilääkärin tehtävään.

Niemi jää kehittämisjohtajan tehtävistä aluksi 4 kk:n virkavapaalle. Siun soten kehittämisjohtajan tehtävät hoidetaan tänä aikana sijaisjärjestelyin, joista päätetään yhtymähallituksen kokouksessa 31.8.2018. Viransijaiseksi esitetään Siun soten asiakkuuspäällikkö Heli Aaltoa.

Niemi on ollut tiiviisti mukana Siun soten rakentamisessa valmistelun alkumetreiltä lähtien ja hoitanut organisaation kehittämisjohtajan tehtävää vuoden 2017 alusta alkaen. Lisäksi Niemi on ollut valmistelemassa Pohjois-Karjalan maakuntauudistusta sote-palvelujen järjestäjän näkökulmasta.

THL:n reformit-yksikkö tarjoaa asiantuntijatietoa ja -tukea hyvinvointijärjestelmän, erityisesti sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusten valmisteluun ja toimeenpanoon.

  • Uskon, että laajasta ja käytännönläheisestä kokemuksestani sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä maakunnallisen sote-toiminnan käynnistämisestä on hyötyä  palvelujärjestelmän uudistamista koskevassa kansallisen tason valmistelu- ja toimeenpanotyössä, kertoo Anu Niemi.

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen yhteyshenkilönä toimii Siun soten kehittämisyksikön kehittämisasiantuntija Katriina Päivinen, katriina.paivinen@siunsote.fi.  Järjestöjen hankkeita koskevat yhteydenotot välittyvät Siun sotessa eteenpäin kirjaamo@siunsote.fi osoitteen kautta.

Siun soten päivittäisjohtamisesta vastaavat osastonhoitajat toimivat Siun soten kuntakohtaisina järjestöyhdyshenkilöinä. Yhteystiedot löytyvät osoitteesta https://www.jelli.fi/yhdistykset_yhteistyossa/yhdistykset-ja-siun-sote/siun-sote-jarjestoyhteyshenkilot/