Järjestöt huomioitava kuntien talousarvioiden 2019 laadinnassa

 

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE on laatinut kuntia varten vuoden 2019 talousarvioiden laadintaan järjestöjen näkökulmasta tarkistuslistan, joka toivotaan otettavan huomioon talousarvioita laadittaessa. Julkilausumassa korostetaan toimenpiteitä, jotka koskevat järjestötoiminnan taloudellista tukea, kokoontumistiloja sekä osallisuutta.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANEn tarkistuslista kuntien talousarvioiden laadintaan

Järjestötoiminta luo alueelle hyvinvointia, elinvoimaa, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä. Järjestötoiminta edistää ihmisten hyvinvointia sekä ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.  Kuntatalouden näkökulmasta pienilläkin avustuksilla järjestöt toteuttavat paljon kuntalaisten hyvinvointia tukevaa toimintaa. Tilat ovat edellytys ihmisten kohtaamiselle ja monipuoliselle toiminnalle. Järjestöjen asiantuntemusta on tärkeää hyödyntää kunnissa yhteisöllisyyttä, osallisuutta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja palveluja suunniteltaessa ja kehitettäessä.

Järjestöasiain neuvottelukunta JANE edustaa laajasti Pohjois-Karjalan alueen eri kansalaisjärjestöjä. Vastaavat huomiot ovat keskeisiä myös 5.7.2018 julkaistussa STM:n toimeksiantona toteutetussa OTK Tuija Braxin selvitystyön raportissa Järjestöjen rooli maakunta- ja soteuudistuksessa sekä vuonna 2015 Pohjois-Karjalan järjestöjen kanssa laaditussa Miun yhistys -yhdistysohjelmassa.

Pohjois-Karjalan järjestöasiain neuvottelukunta JANE (www.jelli.fi/jane)

Lisätietoja:
Ali Giray, puheenjohtaja, ali.giray(at)joensuuntulkkikeskus.fi, 0400 273 425
Sanna Heinonen, varapuheenjohtaja, sanna.heinonen(at)jns.fi, 045 1373 972
Hanna Kääriäinen, sihteeri, hanna.kaariainen(at)pksotu.fi, 044 715 2060