THL:n Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 -julkaisu: Hyvä suhde vanhempiin sekä osallisuus edistävät lasten ja nuorten hyvinvointia

Vanhemman ja nuoren välinen avoin vuorovaikutus edistää lapsen ja nuoren hyvinvointia. Nuorilla, joilla on hyvä suhde vanhempiinsa, esiintyy vähemmän mielenterveyden ja hyvinvoinnin ongelmia.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisemassa Lasten ja nuorten hyvinvointi 2017 –julkaisussa tarkasteltiin Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelman (LAPE) tavoitealueiden toteutumista Kouluterveyskyselyn tulosten valossa.

Tutustu julkaisuun