Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiön apurahaku syyskuussa

Päivikki ja Sakari Sohlbergin Säätiö edistää lasten ja vanhusten henkistä ja ruumiillista hyvinvointia tukemalla lääketiedettä, terveydenhoitoa sekä sosiaalista toimintaa. Säätiö toimii jakamalla apurahoja vuosittain tutkimukseen ja sosiaalisina apurahoina.

Hakuaika: Apurahojen hakuaika päättyy syyskuun puolivälissä vuosittain erikseen ilmoitettavana päivänä.

Esimerkkejä yhdistyksille myönnetyistä sosiaalisista apurahoista vuonna 2017:

  • Helsingin Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys ry: Luomakuntahanke ja Vuosaaren tyttötyö 30 000 €
  • Aseman Lapset ry: Lasten ja heidän vanhempiensa mielenterveyttä ja sosiaalisia taitoja vahvistava työ Friends-systematiikan avulla 23 000 €
  • Kanta-Hämeen Muistiyhdistys ry: Älä jää yksin. ”Auttavat kädet” toiminta poistaa yksinäisyyden ja tuo muistiasiakkaan takaisin kuntoutuksen ja tukien piiriin 20 000 €
  • ViaDia Joensuu ry: Ikäihmisten Lähiötalo- tukea, välittämistä ja virkistystä alueen ikäihmisille 10 000 €
  • Downiaiset – Suomen Downin syndrooma ry: Kaksi kesäleiriä nuorille, joilla on Downin syndrooma 10 000 €
  • Paltamon 4H-yhdistys: Kerho-, leiri- ja retkitoimintaa paltamolaisille lapsille ja nuorille. 6 000 €
  • Valkealan Iltatähti ry: Tehostetun palveluasumisen ulkoilualueen kehittäminen liikuntarajoitteisten tarpeita vastaavaksi 4 000 €
  • Suomen nuoret lesket ry: Vanhempansa menettäneiden lasten sururyhmätoiminta 3 500 €
  • Itä-Suomen aivovammayhdistys ry: Ikäihmisten aivovammojen ehkäisy- teemapäivän järjestäminen keväällä 2018 1 500 €

Lue lisää