Kotouttamisen osaamiskeskuksen jakamaa rahoitusta haettavissa syksyllä kolmannen sektorin toimijoille

Haettavan hankerahoituksen tarkoituksena on edistää kolmannen sektorin tekemää kotouttamistyötä.

Haussa etsitään hankkeita, joissa tuetaan toimintaa, jonka avulla luodaan ilman huoltajaa tulleille oleskeluluvan saaneille lapsille ja nuorille sosiaalisia siltoja suomalaiseen yhteiskuntaan ja sen verkostoihin. Hankkeissa voidaan järjestää esimerkiksi vapaaehtoisuuteen perustuvaa tukihenkilö- tai tukiperhetoimintaa, kummitoimintaa sekä vertaistuki, tutor- tai mentorointisuhteeseen perustuvaa toimintaa.

Hakijoina voivat olla järjestöt, joilla on aiempaa kokemusta nuorten tai nuorten aikuisten kanssa toimimisesta tai henkilökohtaisten tukipalveluiden järjestämisestä, mielellään myös kotoutumista tukevasta työstä.

Lue lisää