Kuntoutusportti kokoaa STEA:n tukemat ja järjestöjen toteuttamat sopeutumisvalmennuskurssit yhteen SOPE-tietokantaan

Kuntoutusportti kokoaa nyt ensi kertaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukemat ja järjestöjen toteuttamat sopeutumisvalmennuskurssit yhteen Kuntoutusportin SOPE-tietokantaan

Sopeutumisvalmennuksen tavoitteena on tukea valmiuksia mahdollisimman täysipainoiseen elämään sairaudesta tai vammasta huolimatta. Tähän pyritään mm. antamalla tietoa sairaudesta tai vammasta ja sen vaikutuksista. Sopeutumisvalmennusta järjestetään erilaisten kurssien muodossa.

Tutustu palveluun