Opetus- ja kulttuuriministeriön julkaisu: Suomalaiset liikunta- ja urheiluseurat muutoksessa 1986−2016

Raportissa kuvataan keskeisimmät havainnot muutoksista ja trendeistä. Seurakentän keskeisimmät trendit olivat eriytyminen, moninaistuminen, ammattimaistuminen ja kustannustason nousu. Yleisesti ottaen seurojen kehitys oli kohentuneen osaamisen ja asiantuntemuksen myötä edennyt suuntaan, johon seurat ovat pyrkineetkin. Useimmiten esiintyneet ongelmat liittyivät vapaaehtoistoimijoihin, vaikka aktiivisimpien toimijoiden määrä seuraa kohden oli kasvanut