Kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä vahvistettava – KANEn hallitusohjelmatavoitteita 2019–2023

Kansalaisyhteiskuntapolitiikan neuvottelukunta KANE haluaa eduskuntavaalien alla korostaa demokratian ja vapaan kansalaisyhteiskunnan tärkeää roolia ja herättää keskustelua niiden turvaamisesta tulevaisuudessa. KANE on asettanut seuraavalle hallituskaudelle neljä tavoitetta, joilla hallituksen tulisi edistää elinvoimaista ja autonomista kansalaistoimintaa sekä vahvistaa osallisuutta.

Lue lisää